ហេតុអ្វី​បាន​ជា Brazilian Butt Lift ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត?

ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​ការ​លើក​គូទ​ប្រេស៊ីល​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត?

  ការលើកគូទប្រេស៊ីលគឺជានីតិវិធីសោភ័ណភាពដែលពេញនិយមកាន់តែខ្លាំងឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ នៅក្នុងដំណើរការនេះ, ជាមូលដ្ឋាន hips ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៃជាតិខ្លាញ់ autologous យកពីអ្នកជំងឺដូចគ្នា;

[ការលើកគូទប្រេស៊ីល] [គូទប្រេស៊ីល] [ប្រកាស​លើក​គូទ​ប្រេស៊ីល] [ការលើកគូទប្រេស៊ីល] [លើកគូទ] [វះកាត់ពង្រីកដើមទ្រូង] [ពង្រីកគូទប្រេស៊ីល] [ការលើកគូទជាមួយបច្ចេកទេសប្រេស៊ីល]

ការលើកគូទប្រេស៊ីល | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២|

ការលើកគូទប្រេស៊ីល

ការលើកគូទប្រេស៊ីល"

ស្ត្រីជាច្រើនចង់មានគូទដ៏ទាក់ទាញ។ សម្រាប់រឿងនេះ ការលើកគូទប្រេស៊ីលគឺជានីតិវិធីដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍ណាស់។ ការវះកាត់នេះគឺជាក្តីសុបិន្តរបស់ស្ត្រីជាច្រើន;

[ការលើកគូទប្រេស៊ីល] [ប្រតិបត្តិការលើកគូទប្រេស៊ីលនៅប្រទេសទួរគី] [ការលើកគូទប្រេស៊ីលនៅប្រទេសទួរគី]

ការលើកគូទប្រេស៊ីល | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២|

    ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ